שטר 5 אנגלו

דף ראשי שטר 5 אנגלו
שטר 5 אנגלו פלשתינה מצב טוב
שטר 5 אנגלו

שטר 5 אנגלו פלשתינה מצב טוב