שטר 5 לירות אנגלו פלשתינה בדירוג 30

דף ראשי שטר 5 לירות אנגלו פלשתינה בדירוג 30