שטר 5 לירות אנגלו

דף ראשי שטר 5 לירות אנגלו
שטר 5 לירות אנגלו פלשתינה מצב טוב מאוד!
שטר 5 לירות אנגלו

שטר 5 לירות אנגלו פלשתינה מצב טוב מאוד!