שטר 5 לירות הנופים מדורג 55

דף ראשי שטר 5 לירות הנופים מדורג 55