שטר 5 לירות לאומי לישראל בדירוג 45

דף ראשי שטר 5 לירות לאומי לישראל בדירוג 45