שטר 50 לאומי ספייסימן

דף ראשי שטר 50 לאומי ספייסימן
שטר 50 לאומי ספייסימן, שטר נדיר במיוחד!! שטר ספייסימן (דוגמא) מיוחד במינו בעל מספר סידורי, כידוע שטרות ספייסימן אין להם מספר סידורי אך השטר הזה הוא ספייסימן הכולל מספר סידורי רגיל של שטר מהמחזור. לאחר בדיקה בבנק ישראל, נודע לנו כי היו חסרים כ- 10 שטרות ספייסימן ולכן לא רצו להדפיס כמות גדולה שלשטרות ולכן נלקחו 10 שטרות מהמחזור (שהוא אחד מהם) והודפס עליו ספייסימן, ברשותי מסמך אותנטי מבנק ישראל. ולכן שטר זה הוא נדיר במיוחד!!! הפריט הוצג בטלויזיה!!!
שטר 50 לאומי ספייסימן

שטר 50 לאומי ספייסימן,

שטר נדיר במיוחד!!
שטר ספייסימן (דוגמא) מיוחד במינו בעל מספר סידורי, כידוע שטרות ספייסימן אין להם מספר סידורי אך השטר הזה הוא ספייסימן הכולל מספר סידורי רגיל של שטר מהמחזור.

לאחר בדיקה בבנק ישראל, נודע לנו כי היו חסרים כ- 10 שטרות ספייסימן ולכן לא רצו להדפיס כמות גדולה שלשטרות ולכן נלקחו 10 שטרות מהמחזור (שהוא אחד מהם) והודפס עליו ספייסימן,

ברשותי מסמך אותנטי מבנק ישראל.

ולכן שטר זה הוא נדיר במיוחד!!!

הפריט הוצג בטלויזיה!!!