שטר 50 לירות החלוצים

דף ראשי שטר 50 לירות החלוצים
שטר 50 לירות החלוצים PMG64EPQ שנת 1960
שטר 50 לירות החלוצים

שטר 50 לירות החלוצים PMG64EPQ שנת 1960