שטר 50 לירות לאומי לישראל בדירוג 35

דף ראשי שטר 50 לירות לאומי לישראל בדירוג 35