שטר 50 פנינג גטו לודג בדירוג 64

דף ראשי שטר 50 פנינג גטו לודג בדירוג 64