שטר 500 אנגלו

דף ראשי שטר 500 אנגלו
שטר 500 אנגלו פלשתינה מדורג PMG40
שטר 500 אנגלו

שטר 500 אנגלו פלשתינה מדורג PMG40