שטר 500 לאומי לישראל בדירוג 53

דף ראשי שטר 500 לאומי לישראל בדירוג 53