שטר 500 לירות בן גוריון

דף ראשי שטר 500 לירות בן גוריון
שטר 500 לירות בן גוריון מדורג PMG65EPQ שנת 1975
שטר 500 לירות בן גוריון

שטר 500 לירות בן גוריון מדורג PMG65EPQ שנת 1975