שטר 500 מיל אנגלו פלשתינה בדירוג 30 epq

דף ראשי שטר 500 מיל אנגלו פלשתינה בדירוג 30 epq