שטר 500 מיל אנגלו פלשתינה בדירוג 53

דף ראשי שטר 500 מיל אנגלו פלשתינה בדירוג 53