שטר 500 פרוטה הנופים בדירוג 64

דף ראשי שטר 500 פרוטה הנופים בדירוג 64