תמונה של תלמידים

דף ראשי תמונה של תלמידים
תמונה של תלמידים לומדים מול עששית....מארגון אש"ף תקופה מוקדמת.
תמונה של תלמידים

תמונה של תלמידים

לומדים מול עששית….מארגון אש"ף

תקופה מוקדמת.