1 לירה אנגלו

דף ראשי 1 לירה אנגלו
1 לירה אנגלו פלשתינה מדורג PMG55
1 לירה אנגלו
1 לירה אנגלו פלשתינה מדורג PMG55