1 פאונד שנת 1944

דף ראשי 1 פאונד שנת 1944
1 פאונד שנת 1944 הנדירה מדורג PMG53
1 פאונד שנת 1944

1 פאונד שנת 1944 הנדירה מדורג PMG53