18 עטיפות מסטיקים נדירות משנות ה 60

דף ראשי 18 עטיפות מסטיקים נדירות משנות ה 60

18 עטיפות מסטיקים נדירות משנות ה 60. שתי עטיפות נדירות של חברת גם גם (בהמשך הוחלפה לגמא) - בין העטיפות הנדירות ביותר. ועטיפות בנושא ערים בעולם כולל כמה סוגים חלקם מאד נדירים. עטיפות מאגדות פסח. ישנות מצב טוב מאד. עטיפות נדירות במיוחד מאספן רציני.

18 עטיפות מסטיקים נדירות משנות ה 60

18 עטיפות מסטיקים נדירות משנות ה 60. שתי עטיפות נדירות של חברת גם גם (בהמשך הוחלפה לגמא) – בין העטיפות הנדירות ביותר. ועטיפות בנושא ערים בעולם כולל כמה סוגים חלקם מאד נדירים. עטיפות מאגדות פסח. ישנות
מצב טוב מאד. עטיפות נדירות במיוחד מאספן רציני.