4 מעטפות חתומות ע"י ראשי הממשלה :שמעון פרס, גולדה מאיר, יצחק רבין ומנחם בגין

דף ראשי 4 מעטפות חתומות ע"י ראשי הממשלה :שמעון פרס, גולדה מאיר, יצחק רבין ומנחם בגין