5 בולי מנורה לא חתומים עם שובלים

דף ראשי 5 בולי מנורה לא חתומים עם שובלים
5 בולי מנורה לא חתומים עם שובלים, דבק מלא במצב מינט. מחיר קטלוגי 5,000 ש"ח
5 בולי מנורה לא חתומים עם שובלים

5 בולי מנורה לא חתומים עם שובלים, דבק מלא במצב מינט. מחיר קטלוגי 5,000 ש"ח