5 שטרות של חצי לירה

דף ראשי 5 שטרות של חצי לירה
5 שטרות של חצי לירה 1958 מספרים רצים, כולם במצב UNC!
5 שטרות של חצי לירה

5 שטרות של חצי לירה 1958 מספרים רצים, כולם במצב UNC!