יום שבת | י' אייר התשפ"ד

תנאי מכירה - פנטגון פומביות

מסמך דוגמה!!! (אייל צריך לערוך אותו)

1. פנטגון כספות (להלן בית המכירות), מקיים מכירות פומביות, במסגרתם מציע את פריטיו או משמש מטעם בעליהם החוקיים של הפריטים המוצעים למכירה.

2. בית המכירות יקבע את מחיר הפריטים המוצעים למכירה, במטבע ארצות הברית- דולר. אולם התשלום בעבור הפריטים יתבצע בשקל חדש ובהתאם לשער הדולר של יום המכירה הפומבית.

3. ההשתתפות במכירה מחייבת, הרשמה מראש של בית המכירות. בית המכירות רשאי משיקוליו שלו, שלא לאשר לאשר קונה כלשהו וזאת מבלי להידרש להסבר או נימוק.

4. בית המכירות ו/או המוכר עושים מאמץ כביר בתיאור מדוייק ככל האפשר של הפריט. אולם אין בית המכירות אחראי לטיב הפריטים או לנכונות תיאור הפריט. כל המציע ו/או קונה, ייחשב כמי שבדק את הפריט והפריט לשביעות רצונו המלא. בדיקה פיזית ניתן לבצע בתיאום מראש בטלפון :0529503399, אייל- פנטגון כספות.

5. לבית המכירות אין כל התחייבות למכור את כל הפריטים המוצעים למכירה. בית המכירות רשאי להוסיף או להוציא פריטים מהמכירה בכל עת שיימצא לנכון.

6. קטלוג המכירה יתפרסם באתר ביד ספירט. לפחות 7 ימים לפני מועד המכירה ויכלול את הפריטים המוצעים למכירה. יתכן ויפלו שגיאות ובית המכירות רשאי לעדכן ולשנות את הפריטים כראות עיניו.

7. מציע אשר זכה בפריט, ייחשב כמי שקנה אותו ויידרש לשלם את מחירו בתוספת עמלה . שיעור העמלה הינו 20% , לא כולל מע"מ. (המע"מ על העמלה בלבד), למשלמים עד 7 ימים מתום המכירה.
בתום 7 ימים מהמכירה יתווספו 5% עמלה.

8. התשלום עבור הפריטים שנקנו יתבצעו במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או בכרטיסי אשראי ( בתוספת 2.5%). לקוחות המבקשים לשלם בהמחאה (צ'ק), יוכלו לקבל את הפריטים רק לאחר שההמחאה נפרעה.

9. בית המכירות יספק את הפריט בדרך של איסוף עצמי של הקונה ו/או משלוח דואר רשום ו/או שליח עד בית הלקוח, בתוספת תשלום של הקונה.  בית המכירות יעדכן את הקונה בסכום המשלוח, בהתאם לתכולתו ומשקלו.

10. במקרה של מחלוקת ו/או טענת לקוח, בית המכירות מתחייב לבדוק כל טענה בהגינות ובמקצועיות ובמתן תשובה בתוך עד 3 ימים מרגע קבלת התלונה. באם ימצא שיש צדק בטענת הקונה, כספו יוחזר אליו במיידית.

11. הקונה מאשר שקרא את התקנון והבין את תכנו.